VälkommenBehandlingarPrima VitaKontakta mig

Varje människa är sin egen trädgårdsmästare

Kroppen som själens spegel

Kropp och själ är en enhet som påverkar och påverkas av varandra. Forskningen har påvisat att centrala nervsystemet och immunsystemet hela tiden kommunicerar med varandra. Därmed ska psyket, känslorna och kroppen betraktas som nära sammanflätade. Att kroppsliga sjukdomar kan uppstå till följd av psykologiska processer är därför inte ovanligt. När livets påfrestningar sammantaget blir för stora uppstår en obalans i flera av kroppens regleringssystem. Därför...

... stanna gärna upp, lyssna inåt och reflektera! Vad behöver jag för att må bättre? När du är medveten kan du söka lösningar. Ett sätt är att ta stöd i din förändringsprocess. 

Besöksadress: Skolgatan 33, 602 25 Norrköping
Tel: 0732-55 49 15  ·  Epost: Kontaktformulär
 
Aktuellt 
TANGOTERAPI- en ny behandlingsform indiviuellt och i grupp. För mer info kontakta mig gärna!

Testa din andning och kroppshållning!


Nyfiken...
... klicka på
Aktuellt ovan för att komma vidare.

Boka en tid

Tyvärr fungerar inte bokningen via denna funktion. Kontakta mig  på e-mai : liis@primavita.se eller tel 0732-554915