VälkommenBehandlingarPrima VitaKontakta mig
  Samtal och Coachning       Arbetsterapi       Massage       Priser

SAMTAL

Samtal ger dig en möjlighet att

berätta om din situation,

få synpunkter och råd

Det kan också vara en väg att uppnå en önskad förändring i ditt liv.


VAD ÄR COACHNING?

Coachning fokuserar på individens personliga utveckling där coachning är ett effektivt redskap för att lyfta fram människans potential att själv ta sig ur destruktiva beteenden, lösa problem, uppnå balans i tillvaron, nå mål och drömmar.

Individuell coachning

Jag som coach fungerar som en opartiskt och aktivt samtalspartner som speglar och förtydligar ditt agerande. Jag ställer frågorna som får dig att vända upp och ned på tillvaron så att du kommer till nya insikter. Dina invanda tankar, mönster och föreställningar utmanas för att du ska börja se dig själv på ett nytt sätt och därmed nå målet utifrån nya förutsättningar. Din personliga utveckling blir framgångsrik genom att du ökar din kunskap och medvetenhet om dig själv. Därigenom blir du medveten om vart du vill och hur du tar dig dit.

Coachning bygger på handling, viljan till förändring och handlar om var du befinner dig idag och vad som krävs för att ta dig dit du vill vara imorgon. Jag hjälper dig att driva den processen framåt och gör resan mellan idag och det framtida målet överskådligt och gripbart. Men som coach ger jag dig inga givna lösningar på problem utan ser till att du själv hittar svaren genom att inspirera, vägleda stötta dig och ge stärkande respons i processen. Jag hjälper dig att sätta upp en plan för att uppnå målet och motiverar dig till att fullfölja den.

Coachning inom företag

Målet med coachning är personlig utveckling både i arbetslivet och privat. Coachning är ett effektivt redskap för att skapa ett kreativt och utvecklande arbetsklimat.

Prima Vita erbjuder coachning av ledare och medarbetare i syfte att skapa en mer öppen och rak kommunikation. I coachingen lyfter vi fram de förmågor du redan har och vi jobbar sedan med att förstärka dem. Detta leder till ökad självkänsla som ger dig mer kreativitet, frihet och trygghet att handla i de sammanhang du verkar i. Syftet är att ge medarbetare redskapen att hantera stress, lösa problem och nå balans. Samtal/coachning fungerar utmärkt för att lösa personalkonflikter vilket i sin tur ökar arbetsglädje. Målet är att dina medarbetare ska må bra, uppnå ökad tillfredsställelse och livskvalitet. För företagets räkning leder detta till effektivare medarbetare med ökad arbetsförmåga och minskad antal sjukskrivningar. Företaget sparar tid, får lägre kostnader för vikarier och rehabiliteringen.

Din ökade medvetenhet och närvaro gör att du fungerar bättre både i relation till dig själv och i relationen med andra människor. Yrkesmässig coachning är ett partnerskap som hjälper dig att medvetandegöra dina resurser och drivkrafter. Genom coachning skapar du struktur, får energi och inspiration för att nå dina medvetet valda mål. Du fördjupar ditt lärande, förbättrar dina prestationer och höjer din livskvalitet. Företag som investerar i medarbetarnas välbefinnande blir mer framgångsrika och välmående som organisationer.


Besöksadress: Nelinsgatan 14, 60255 Norrköping
Tel: 0732-55 49 15  ·  Epost: Kontaktformulär
 
Boka en tid

Ange förslag på datum och antingen epostadress eller telefonnummer så återkommer jag till dig snarast.