VälkommenBehandlingarPrima VitaKontakta mig

BEHANDLING UTIFRÅN HELHETSPERSPEKTIV

 Varje människa är unik och reagerar olika livets påfrestningar. För att hjälpa personen på bästa sätt ser jag den enskilde individen både ur ett psykiskt, somatisk och socialt perspektiv. Eftersom kropp och själ fungerar som en enhet kombinerar jag flera metoder och verktyg för att nå bästa möjliga resultat. Mina behandlingar syftar till att hjälpa personen som har fysisk och/eller psykiskt nedsatt prestationsförmåga att återfå och utveckla förutsättningar för att få en bättre livskvalitet.  Jag stöttar personen att upprätta mål och handlingsplan samt inspirerar till genomförande. Avslappning i form av medveten andning, rörelser eller massage fungerar som ett komplement som minskar de kroppsliga symtomen och påskyndar det positiva resultatet av hela processen.

Basal Kroppskännedom, BK, är en sjukgymnastisk behandlingsmetod som utförs genom enkla rörelseövningar. Syftet är att locka fram grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. Ett annat syfte i BK är att stärka förmågan till medveten närvaro, dvs att kunna vara "i nuet". Detta övas tillsammans med rörelserna och andningen. Andningen är en av livets grundläggande funktioner. Medveten andning hjälper till att förbättra syresättningen och tillfredsställa kroppens energibehov. 

BEHANDLINGAR:

  • Samtal
  • Coachning
  • Andningsträning
  • Basal Kroppskännedom
  • Avslappningsmassage
  • Kombinatiosbehandling utifrån helhetsperspektiv
  • Gruppbehandlingar
  • Föreläsningar
  • Kurser

Besöksadress: Skolgatan 33, 602 25 Norrköping
Tel: 0732-55 49 15  ·  Epost: Kontaktformulär
 
Boka en tid
Tyvärr fungerar inte bokningen via denna funktion. Kontakta mig  på e-mail : liis@primavita.se eller tel 0732-554915