VälkommenBehandlingarPrima VitaKontakta mig
  Coaching       Arbetsterapi och Basal Kroppskännedom
  Massage       Priser

VAD ÄR ARBETSTERAPI? 

Efter exempelvis en sjukdom, operation eller arbetsskada drabbas många människor av nedsatt förmåga att klara sig själva, som får enkla vardagssysslor att kännas oöverstigliga.

En arbetsterapeut arbetar med rehabilitering av människor som på grund av olika skador eller sjukdomar har en nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter av olika slag. Arbetsterapins mål är att tillsammans med klienten utreda och hitta möjligheter att klara av aktiviteterna i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden. Genom arbetsterapins grundtanke att ta vara på det friska är målet att patienten genom träning ska förbättra eller bibehålla sin förmåga, att helt eller delvis återfå förmågan och bli så självständig som möjligt.

Arbetsterapeutens uppgifter är att främja personers möjligheter att utföra för dem meningsfulla sysslor genom att arbeta individ- och miljöinriktat. Detta innebär exempelvis att träna färdigheter, anpassa miljön i bostaden och på arbetsplatsen eller prova ut hjälpmedel. Arbetsterapeuten arbetar även med förebyggande insatser exempelvis genom utbildning och konsultation.

Jag som arbetsterapeut

Jag vänder mig till dig som riskerar att förlora eller har förlorat förmågan att klara sitt arbete, vardagssysslor, fritidsaktiviteter mm. Min uppgift som arbetsterapeut är att främja personens möjligheter att utföra meningsfulla aktiviteter genom att arbeta individ- och miljöinriktat enligt personens önskemål och behov. Detta för att uppnå hälsa och välbefinnande.

Utifrån min utbildning inom arbetsterapi, medicin, psykologi och sociologi samt arbetslivserfarenhet har jag kompetens att arbeta förebyggande och/eller rehabiliterande. Aktivitet och hälsa är utgångspunkt i mitt arbete. Min grundvärdering och övertygelse är att varje individ har en potential och förmåga till förändring. Jag utgår från ett helhetsperspektiv, d v s personens alla aktiviteter samt miljö i integrerad relation till kropp och själ.  

Jag arbetar med förebyggande insatser exempelvis genom utbildning och konsultation gentemot företag, föreningar, studieförbund mm. 

Jag erbjuder behovsanpassad behandling utifrån ett helhetsperspektiv och efter önskemål.

Vad är Basal Kroppskännedom- BK?

Basal Kroppskännedom, BK, är en sjukgymnastisk behandlingsmetod som utförs genom enkla rörelseövningar. Syftet är att locka fram grundläggande och funktionella sättet att använda kroppen. Ett annat syfte i BK är att stärka förmågan till medveten närvaro, dvs att kunna vara "i nuet". Detta övas tillsammans med rörelserna och andningen.
Besöksadress: Skolgatan 33, 602 25 Norrköping
Tel: 0732-55 49 15  ·  Epost: Kontaktformulär
 
Boka en tid

Ange förslag på datum och antingen epostadress eller telefonnummer så återkommer jag till dig snarast.