Mottagning

För besök på mottagningen kontakta mig på mail: liis@primavita.se


Jag behandlar utifrån värderingar att:

🍀 Varje person har en förmåga till förändring.

🍀 Kroppen är en helhet där det mentala integreras med det fysiska.

🍀 Reflektion och insikt är en förutsättning för handlingen.

🍀 En handlingsplan med en målsättning är en nödvändighet.

🍀 Motivation, vilja och mod är viktiga faktorer för att komma i mål.

🍀 Tålamod är ett "måste" för att all förändring tar tid.


Jag gör mitt yttersta för att stötta dig på din väg till bättre mående.